SA-terapia Oy

Seppo anttonen

Palvelut

SA-terapia Oy tarjoaa kognitiivista psykoterapiaa, työnohjausta ja valmennusta sekä mielenterveystyöhön ja muihin palveluihin suunnattua koulutusta 30 vuoden kokemuksella. Palvelen asiakkaitani Jyväskylän toimipisteessäni ja etäyhteydellä. Teen työnohjaus- ja koulutuspalveluja myös muilla paikkakunnilla (esim. Lahti, Helsinki ja Turku) sekä etäyhteytenä koko Suomen alueella.

Olen työskennellyt mm. julkisten palveluiden piirissä aikuisten mielenterveystyössä avo- ja sairaalahoidossa ja toiminut Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n toimialajohtajana toimipaikkakoulutusten organisoinnissa ja toteutuksessa. Työkokemukseni, työnohjauskokemukseni ja kouluttajakokemukseni toimipaikoilla antavat hyvän tuntemuksen aikuisten mielenterveystyön kenttään. Lähestymistapani työskentelyssäni on voimavara- ja toipumisorientoitunut.

Lyhyt kognitiivinen psykoterapia

Lyhyt kognitiivinen psykoterapia sisältää kuusi päävaihetta ja kestää yleensä 10-20 istuntoa. Terapiassa jäsennetään kohdeongelma(t) ja tavoitteet sekä etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja, joita opetellaan ja harjoitellaan. Terapia sisältää skeematerapeuttisia elementtejä (vaihtuvien toimintamallien ja olotilojen kartoittaminen sekä mielikuva- ja tuolityöskentelymenetelmät). Hyvä toimintamalli terapiassa on tiivis jakso aluksi ja sen jälkeen vaihteleva määrä kertaus ja vahvistusistuntoja. Tällä hetkellä en aloita uusia terapioita (syksy 2023).

Koulutus

Mielenterveystyöhön ja muihin palveluihin suunnattu menetelmä- ja vuorovaikutuskoulutus ja koulutusprosessien suunnittelu.

Psykoosin kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoosin kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBTp) koulutus. Laajuudeltaan erilaiset koulutukset antavat osallistujille valmiuksia soveltaa kognitiivisen terapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian välineitä työskentelyssä psykoottisista oireista kärsivien henkilöiden kanssa.

Mindfulness

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) soveltamisen koulutus. Kokemuspainotteinen koulutus, joka tukee osallistujan omaa hyvinvointia ja antaa välineitä tietoisuustaitojen tuomiseen osaksi psykososiaalista hoitoa.

Mindfulness-ohjaajakoulutus (CFM Finland).

Työnohjaus ja valmennus

Tarjoan työnohjausta ja valmennusta Sote-sektorilla toimiville julkisille ja yksityisille toimijoille, ryhmille ja yksilöille. Palvelut soveltuvat hyvin myös muille organisaatioille ja yrityksille. Tavoitteena on työn laadun ja työhyvinvoinnin samanaikainen ylläpitäminen ja kehittäminen. Valmennuksen tavoitteena voi olla esim. työn merkityksellisyyden kokemisen vahvistaminen.

Hinnasto

Yksilöterapia: 90€/45min, 105€/60min
Yksilötyönohjaus: 110€/45min, 125€/60min
Ryhmätyönohjaus, valmennus ja koulutus: hinnat sovitaan erikseen

Seppo Anttonen

erikoispsykologi PsL
kognitiivinen psykoterapeutti
kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
mindfulness-ohjaaja (CFM Finland)
 

Osoite

llmarisenkatu 4 A 29,
40100 JYVÄSKYLÄ

Y-tunnus

2404091-2